Adresář

Terénní program

Tel.: 733 741 097, 734 435 405
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Služba se zaměřuje na vyhledávání a kontaktování lidí, kteří žijí na ulici nebo se ve skupině lidí bez domova pohybují. Snažíme se je motivovat k řešení jejich tíživé životní situace, a tím předcházet jejímu zhoršení. Poskytovaní služby Terénního programu má jiná východiska než ostatní sociální služby pro lidi bez domova. Terénní pracovníci "nečekají" až je uživatelé požádají o pomoc, ale sami je aktivně vyhledávají a kontaktují (na ulici, ve squatech, zahradních chatkách atp.).

Organizace