Adresář

Vata

Tel.: 739 389 264
Komenského 38, Židlochovice, 667 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Úkolem nízkoprahového centra je poskytovat komplexní zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži od 11 do 26let, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů, pro děti v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů.Dále chceme také poskytnout prostor pro zábavu a vlastní aktivity a tím nabídnout smysluplné trávení volného času mezi svými vrstevníky.

Seznam lidí

Nízkoprahové centrum Vata Židlochovice - pracovník sociálních služeb