Adresář

Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Tel.: 599 526 912, 731 682 547
Zelená 2514/73, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, 709 00
Vedoucí služby: Mgr. Jindřich Čáp - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Mária Schindlerová - sociální pracovník
Mgr. Jindřich Čáp - vedoucí střediska