Adresář

Ing. Jana Veličkova

Tel.: 377 221 540, 731 433 053
účetní, překlady, tlumočení