Informace o projektu

PROJEKT POMOCI NEZLETILÝM MATKÁM V HMOTNÉ NOUZI

Projekt AMMERE, španělsky Atención a Madres Menores de Escasos Recursos Económicos, tedy Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky:

Místní situace

Problémy a cíle – přehled

Projektový rámec

Průběžná zpráva

Máte zájem o finanční podporu tohoto projektu?

Číslo účtu 75277127 / 2700, variabilní symbol 91148

Za jakoukoli částku, která přispěje na pomoc chudým nezletilým maminkám a jejim dětem DĚKUJEME.