Spolupráce v Paraguayi

Kontakt :

Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil | mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová| mobil: (+420) 731 433 058
E-mail: adopce@dchp.charita.cz
 
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700, var.symbol: 010
(Každý "rodič" má ke svému adoptovanému dítěti svůj variabilní symbol)
 

Projekt Diecézní charity Plzeň Adopce na dálku®/Padrinazgo sin fronteras - Paraguay vznikl v roce 2004 jako konkrétní výsledek jednání pracovníků České katolické charity v této zemi. Ti byli v prosinci roku 2003 členy doprovodu oficiální delegace senátu ČR vedené jeho předsedou P. Pithartem, která tuto zemi navštívila. Stejně jako u ostatních projektů i tady dostane každý "adoptivní rodič" k dispozici základní údaje o dítěti, jeho rodičích, počtu sourozenců, podmínkách a o ekonomické situaci, ve kterých dítě a jeho rodina žije. Také s paraguayskými dětmi si mohou "adoptivní rodiče" dopisovat.

Kde pomáháme


V současné době jsou do projektu zařazované děti z chudinských čtvrtí hlavního města Paraguaye - Asunciónu. Průměrný příjem do rodiny se v Paraguayi pohybuje kolem jednoho miliónu guaraní (asi 130 euro). A i když se v zemi školné neplatí, je školní docházka dětí pro mnohé rodiny velkou zátěží. Roční výdaje spojené s ní dosahují v přepočtu až 50 euro. Rodiny dětí tak mají problémy nejen s pořizováním školních pomůcek a učebnic, překážkou návštěvy školy se stává i nedostatečná výživa. Mnoho dětí přichází do školy hladových, bez možnosti stravování. Navíc - zvláště ve velkých městech - po odpolední či večerní práci. Rodiče je posílají do ulic, aby čištěním bot či pouličním prodejem drobností (žvýkaček, bonbónů apod.) pomáhali vylepšovat rodinný rozpočet Někdy jsou děti svými rodiči přímo nuceny pracovat nebo žebrat místo návštěvy školy.

Naši partneři


Naší partnerskou organizací je Pastoral Social Arquidiocesana de Asunción - obdoba naší Diecézní charity. Její činnost se zaměřuje na chudobou nejvíce postižené okrsky hlavního města. Hlavní těžiště její práce tvoří projekty sledující zlepšení péče o zdraví, výživu, ale také sbírky školních potřeb a podobně. Projekt Adopce na dálkuâ/Padrinazgo sin fronteras, o kterém jsme se v rámci vzájemné výměny informací při jednání zmínili, pracovníky této organizace velmi zaujal. Protože pokrývá právě onu nejpalčivější problematiku - oblast vzdělání. Protože právě absence těch nejzákladnějších potřeb neumožňuje mnoha dětem návštěvu školy. Arcidiecéze v Asunciónu spravuje kolem 70 farností. Z některých těchto farností jsou vybírány děti do projektu Adopce na dálku®.


Co vše je dětem z vaší pomoci hrazeno

  • Nákup školních učebnic
  • Nákup dvou školních uniforem
  • Nákup školních potřeb
  • Nákup oblečení
  • Výživa
  • Poštovní poplatky a organ.náklady (do 8% z převedené částky)