Ekvádor

Ekvádor, oficiálně Ekvádorská republika (španělsky Ecuador nebo República del Ecuador), je stát v Jižní Americe, který leží na rovníku a zároveň je jeho pobřeží omýváno vodami Tichého oceánu. Tato země je rozdělena do 24 správních provincií.

Základní informace

 • Hlavní město: Quito
 • Rozloha: 283 561 km²
 • Nejvyšší bod: Chimborazo (6310 m n. m.)
 • Časové pásmo: -6, - 5
 • Světadíl: Jižní Amerika
 • Počet obyvatel: 16, 2 mil.
 • Hustota zalidnění: 56 ob. / km²
 • Jazyk: španělština, kečujština, šuárština
 • Národnostní složení: indiáni (40 %), mestici a mulati (41 %), běloši a kreolové (14 %)
 • Náboženství: křesťané (90 %)
 • Státní zřízení: prezidentská republika
 • Vznik: 24. května 1822 (nezávislost na Španělsku)
 • Měna: americký dolar[1]

Politický systém

Politika se v Ekvádoru uplatňuje v rámci prezidentského systému zastupujícího demokratickou republiku, kde je prezident Ekvádoru hlavou státu. Je zde i předseda vlády a pluralitní systém stran. Výkonnou moc představuje vláda. Legislativní moc je tak svěřena vládě i Národnímu kongresu Ekvádoru. Soudnictví je nezávislé na výkonné moci a zákonodárného sboru.

Chudoba

Podle Unicef, která v Ekvádoru varovala před nárůstem ukazatelů chudoby v důsledku pandemie Covid – 19.  Mezi prosincem 2019 a prosincem roku 2020 vzrostl počet chudých lidí ze 6 milionů na 9,2 milionu, což představuje více než 52% ekvádorské populace. Mezinárodní organizace rovněž odhaduje, že v letošním roce 2021 bude žít v chudobě nejméně 2,9 milionu dětí a dospívajících.

Pandemie Covid 19 také zvýšila míru předčasně ukončených studií, zatímco podíl dětské práce vzrostl na 13 procent. [4]


[1] https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/ekvador/r~b07dfd60e92911e6b0800025900fea04/
[2] https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
[3] https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Ecuador.csv
[4] https://www.telesurenglish.net/news/Over-52-of-Ecuadoreans-Fell-Into-Poverty-in-2020-20210101-0009.html