Podpora nezletilých matek v Peru

Projekt Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky poskytuje nepeněžní pomoc mladým matkám ve věku 12–16 let, žijícím v extrémní chudobě bez ohledu na jejich rasu a náboženství.

V peruánském městě Iquitos je projekt realizován s patnerskou organizací Cáritas Diocesana de Iquitos (Diecézní charitou Iquitos) a nazýván AMMERE, španělsky Atención a Madres Menores de Escasos Recursos Económicos.

Příjemkyním pomoci je na základě vyhodnocení ze strany pracovníka Diecézní charity Iquitos poskytována potravinová pomoc pro ně i pro jejich dítě, dále například kojenecké potřeby, hygienické potřeby, pomoc s ukončením vzdělání nebo pomoc s nákupem potřebných léků, a to dle jejich individuálních potřeb a potřeb jejich dětí.

Záměrem projektu je přispět ke zlepšení kvality života nezletilých matek a jejich dětí v oblastech extrémní chudoby ve městě Iquitos a k zachování jejich práv. Důležitou složkou projektu je podpora nezletilých matek v pokračování v základním vzdělávání a v jeho úspěšném ukončení.

Máte zájem o finanční podporu tohoto projektu?

Číslo účtu 75277127 / 2700, variabilní symbol 91148

Za jakoukoli částku, která přispěje na pomoc chudým nezletilým maminkám a jejim dětem DĚKUJEME.

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU