Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?
22. srpna 2022 O naší pomoci

Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?

Diecézní charita Plzeň od jara 2021 aktivně spolupracuje s Cáritas Diocesana de Iquitos na projektu Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky (AMMERE). Nezletilé maminky z města Iquitos a okolí jsou podporovány dodávkami potravin, hygienických potřeb či oblečení. Jak píše ředitelka Caritas Iquitos Sonja Arabella Merino Flores – tyto maminky se nacházejí v extrémní chudobě a i jejich rodinné zázemí bývá velmi složité.

Od března 2021 do května 2022 se projektu zúčastnilo 15 nezletilých maminek. Některé vstoupily do podpůrného programu ještě v průběhu těhotenství, jiné jsou nebo byly podporovány již s narozenými dětmi. Projekt je určen pro maminky ve věku 12–17 let z nejchudších poměrů. V některých případech jde o oběti sexuálního násilí v rodině nebo sexuální turistiky, jiné opustil jejich partner okamžitě po zjištění těhotenství.

Z doručování pomoci

„Do května 2022 zůstalo v projektu 10 mladistvých matek. Všem se již narodilo miminko a my je nadále zásobujeme potravinami, aby byly dobře živené během období laktace (1 rok). Rovněž jim poskytujeme oblečení a plenky pro miminka. Trváme na tom, aby pokračovaly ve školní docházce,“ říká ředitelka ředitelka Caritas Iquitos Sonja Arabella Merino Flores. K dodávaným hygienický potřebám patří například i mýdlo nebo vlhčené ubrousky. Některé maminky projekt již opustily, neboť se přestěhovaly mimo Iquitos.

Z doručování pomoci

V průběhu projektu byla maminkám zajištěna také dobrovolná pomoc dvou čerstvých absolventů psychologie, v odůvodněných případech lze zajistit i pomoc právní. Projekt také umožňuje zabezpečit pro klientky a jejich děti léky či zdravotní potřeby, na něž by finančně nedosáhly.

Nejčerstvěji přistoupily do projektu tři maminky v jarních měsících tohoto roku, paní Flores popisuje jejich situaci takto:

  • Lety je 15 let a žije se svojí matkou a se třemi mladšími sourozenci. Matka prodává ve vchodu jejich domu místní ovoce a uhlí. Jsou to osoby s omezenými ekonomickými prostředky, které žijí v extrémní chudobě. Lety měla poměr s hochem, který byl o 7 let starší. Když se dozvěděl o jejím těhotenství, opustil ji. Lety studovala 3. ročník druhého stupně základní školy, nyní ale musela studia nechat kvůli nedávnému narození miminka.
  • Elitě je 15 let a žije se svou starší sestrou, protože jejich matka žije na odlehlé samotě, kde vychovává jen svého mladšího syna. Elita měla vztah se stejně starým chlapcem, jehož rodina, když se dozvěděla o Elitině těhotenství, ho odvezla žít jinam a ji nechala samotnou. Je ve stavu extrémní chudoby a před několika dny se jí narodilo miminko.
  • Kimberly je 16 let a momentálně žije s babičkou, otcem a mladšími sourozenci. Matka domácnost opustila a žije s jiným partnerem. Kimberly byla u své matky a bohužel byla podvedena synem jejího partnera. Ten, když se dozvěděl o jejím těhotenství, řekl jí, že má ženu a 3 děti. Matka ji proto poslala bydlet k babičce a k otci. Otec živí rodinu příležitostnými pracemi. Proto se často stane, že jim chybí peníze na základní potřeby. Miminko se narodilo před 2 měsíci.

„Podpora, která je poskytována mladým matkám, je velkou pomocí pro ně i pro jejich děti, protože ekonomická situace je stále více znepokojivá. Nárůst cen a nezaměstnanost způsobují, že dosažení alespoň nějakého ekonomického příjmu je čím dál tím obtížnější,“ uzavírá paní Flores.

Diecézní charita Plzeň velice děkuje rodinné firmě Kadlec Dent s.r.o., jmenovitě
MUDr. Ivo Kadlecovi, MUDr. Anně Kadlecové a MUDr. Davidu Kadlecovi,
 za zcela zásadní podporu projektu AMMERE, bez níž by jeho fungování nebylo možné.

I přes těžkou situaci, do níž se dostává Evropa, žádáme veřejnost o solidaritu s nejohroženějšími chudými lidmi v Jižní Americe. Nejde jen o tyto nezletilé matky, ale následně o jejich děti, jimž je třeba poskytnout odpovídající podporu a péči. V rozsahu pomoci jsme limitováni finančními zdroji. Pomozte těmto ohroženým matkám a jejich dětem učinit jejich chudý domov důstojným místem pro život, překlenout nejtěžší období a podpořit maminky v dokončení vzdělání s výhledem na vlastní ekonomickou nezávislost.

Na naši společnou pomoc čekají v Iquitos a okolí přinejmenším desítky mladistvých matek a jejich dětí.

Děkujeme.

Diecézní charita Plzeň

Mám zájem podpořit tento projekt:

Číslo účtu 75277127 / 2700, variabilní symbol 91148

Více o projektu ZDE