Spolupráce v Bolívii

Kontakt:

Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil | mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová, mobil: (+420) 731 433 058
E-mail: adopce@dchp.chaita.cz
 
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700, var.symbol: 010
(Každý "rodič" má ke svému adoptovanému dítěti svůj variabilní symbol)
 
Projekt Diecézní charity Plzeň Adopce na dálku - Padrinazgo sin fronteras - Bolívie vznikl v roce 2003. Každý "adoptivní rodič" má k dispozici základní údaje o dítěti, jeho rodičích, počtu sourozenců, podmínkách a o ekonomické situaci, ve kterých dítě a jeho rodina žije. Prostřednictvím dopisů od svých "adoptivních dětí" jsou také informováni o tom jak prospívají ve škole a může se více dozvědět o jejich zájmech a tužbách. která o tom vede přehlednou evidenci a předkládá ji pravidelně Diecézní charitě v Plzni, stejně jako vyúčtování finančních prostředků. O použití prostředků v dohodnutých termínech informuje českou stranu , vede přehledné účetnictví tak, aby použití prostředků bylo možné všem sponzorům dokladovat Pracovníci DCHP sledují příležitostně fungování projektu přímo na místě. "Adoptivními rodiči "se mohou stát jak jednotlivci, tak i skupiny lidí, případně i právnické osoby.

 

Kde pomáháme

Bolívie je jednou z nejchudších zemí Jižní Ameriky. Průměrná mzda je zde asi 172 USD. Výdaje čtyřčlenné rodiny však činí kolem 200 USD. Většina rodin je vícečetná. Na vesnicích je obtížné získat pracovní příležitosti a tak převážná část obyvatelstva si potraviny zajišťuje z vlastních zdrojů (vlastní pole). Vzdělání je bezplatné pro všechny, schází však potřebná infrastruktura. V mnoha odlehlých oblastech nejsou školy vůbec, v jiných jen na úrovni našeho prvního stupně. Situace v jednotlivých departamentech (obdoba našich krajů) se liší. Ve více než polovině z nich je však stav charakterizován pojmem stav bídy. S rostoucí vzdáleností od civilizace klesá i kvalita výuky, je daná nižší úrovní vyučujících. Vzhledem k nízké hustotě osídlení nemůže převážná většina dětí docházet do školy denně, v zemi je proto zřízená síť internátních zařízení, ve kterých jsou děti ubytovány v průběhu celého školního roku. Jejich správa je svěřena většinou církevním organizacím. A právě v osmi takovýchto internátech jsou vybírány i "naše" děti. Oblast, ve které se nacházejí, leží v amazonské části Bolívie, asi ve dvousetkilometrovém okruhu kolem Trinidadu - hlavního města departamentu Beni.

Naši partneři

Naší partnerskou organizací tam je Pastoral Social Caritas Beni -obdoba naší Diecézní charity. Beni je jedním z devíti departamentů Bolívie. Jeho hlavním městem je Trinidad, kde také sídlí naši partneři. Za zmínku stojí také název, pod kterým je náš projekt v Bolívii prezentován. "Padrinazgo sin fronteras" (v překladu "Kmotrovství bez hranic") vyjadřuje pro tamější obyvatele ducha a smysl celého projektu mnohem přesněji. A možná by se mohl stát i zamyšlením pro nás zde. Institut kmotra má ve všech zemích Jižní Ameriky stále onen původní význam. Kmotr je pro dítě tím, kdo se o něj má postarat, když to není v možnostech jeho vlastních rodičů Je to morální závazek, který je přijímán dobrovolně a vytváří mezi kmotrem a kmotřencem doživotní osobní vztah. Kmotr se stává členem rodiny dítěte a zajímá se o něj nejen v dobách, kdy potřebuje pomoc. Je to vztah nejen závazku, ale i radosti. A my bychom si přáli, aby se takovým stal i pro naše "adoptivní rodiče. Děti navrhované k "adopci" vybírají místní lidé (vedoucí internátů a učitelé ve spolupráci se zástupci partnerské charitativní organizace).


Co vše je dětem z vaší pomoci hrazeno

  • Nákup školních učebnic
  • Nákup dvou školních uniforem
  • Nákup školních potřeb
  • Nákup oblečení
  • Léky a lékařské ošetření
  • V nutných případech i strava 
  • Poštovní poplatky a organ.náklady (do 8% z převedené částky)

Patronáty a záštita

Patronát nad projektem na české straně převzal Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, na bolivijské Mons. Manuel Eguiguren, pomocný biskup Apoštolského vikariátu v Beni sídlícího v hlavním městě tohoto departamentu Trinidadu Záštitu nad projektem na české straně převzal Ing. Jiří Šneberger, primátor města Plzně