Historie

Rozvojové a humanitární projekty Diecezní charity Plzeň (od roku 2003)

Projekt Adopce na dálku

Začátek projektu Adopce na dálku se v rámci DCHP datuje do roku 2002. V tomto roce oslovil MVDr. Luděk Kaluža, dobrovolník a blízký spolupracovník jezuity Jana Palackého, faráře v San Francisco de Moxos, městě uprostřed džungle v bolívijském regionu Beni. Luděk Kaluža byl ovlivněn zkušeností s chudobou zdejších lidí a dětí – byl zde totiž déle než rok na pobytu – pomáhal zde řediteli Diecézní charity Plzeň s návrhem začít realizovat v tomto regionu projekt Adopce na dálku.  V roce 2003 tedy navštívil ředitele DCHP a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. Po prověření všech skutečností a projednání na CHČR a po přípravě a získání kontaktů a garancí byl získán souhlas ACHP s licencí na název Adopce na dálku a byla zahájena příprava projektu. Projekt byl odsouhlasen biskupen v Beni a plzeňským biskupem. V roce 2003 se tedy rozjela spolupráce mezi zdejší charitativní organizací Pastoral Social Caritas Beni a DCHP. Od roku 2008 je koordinátorem této spolupráce a projektu Mgr. Pablo Chacón Gil.

Základní ideou projektu je podpořit děti z chudých rodin a umožnit jim díky financím od dárců z České republiky chodit do školy popř. získat vyšší vzdělání. Čeští "adoptivní rodiče" platí 7000 Kč za rok na jedno dítě, z čehož jde 8% na administrativní náklady projektu. Děti vhodné k "adopci na dálku" vybírají koordinátoři z jednotlivých zemí z chudých či početných rodin.

V Bolívii a v Paraguayi byly uzavřeny smlouvy mezi plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským a místními duchovními správci, biskupem Mons. Juliem Maria Elías Montoya, OFM, spravujícím apoštolský vikariát v Beni v Bolívii a arcibiskupem Mons. Edmundem Valenzuela Mellida, spravujícím arcidiecézi de la Santísima Asuncion v Paraguayi. V Peru byla se souhlasem biskupa spravujícího tamní vikariátu uzavřena smlouva mezi farářem, paterem Isidrem Lasso, M.Id. v Iquitos. V Ekvádoru bohužel nemůže projekt z důvodu neshod mezi předchozím biskupem a Nadací Fu-shen-fu pokračovat, neuzavírají se zde nové adopce na dálku, pouze se pokračuje v podpoře dětí, které byly adoptovány před vznikem výše zmíněných neshod.

Bolívie (od roku 2003)

Místní organizace: Pastoral Social Caritas Beni
Prezident:  Mons. Julio María Elías Montoya
Ředitelka: Rosmary Lladó
Koordinátorka AnD: Jenny Ruth Moreno
Adresa: Calle Isiboro s/n zona Pompeya, Trinidad
Kontakt: (591 3)   4621413 / 4622906 / 4652081
Email: caribeni@entelnet.bo, ros_llado@hotmail.com
 

Paraguay (od roku 2004)

Místní organizace: Pastoral Social Archidiocesis de Asunción
Arcibiskup: Mon. Eduardo Valenzuela
Ředitel: Ricardo González. Od roku 2021: Bernardo Figueredo
Koordinátorka AnD: GloriaYegros
Adresa: Avda. Kubitschek 661 y Azara (Seminario Metropolitano), Asunción
kontakt: (021) 225-201, (021) 207-598
Email: gloriyeg@hotmail.com, bfigueredo936@gmail.com
 

Peru (od roku 2009)

Místní organizace: Farnost Nuestra Seňora del Amazonas a Misionářky identes
Biskup: Mons. Miguel Olaortúa Laspra, OSA
Farář: Pater Isidro Lasso, M.Id. a Pater Adrián Álvez, M. Id.
Koordinátoři AnD: Pater Isidro Lasso, M.Id. a Pater Adrián Álvez, M. Id.
Kostel Ntra. Sra. del Amazonas
Adresa: Cahuide 153, Apartado correos 745, Iquitos-Loreto
Kontakt: (065) 263441 a (065) 266449
 
Od roku 2019:
Místní organizace: Misionářky Identes
Hlavni koordinátorka AnD: sestra Maria Burgos, M. Id.
Koordinátorka AnD: sestra Sonia Camargo, M.Id
Adresa: Pasaje Sommo 157, Moronacocha, Iquitos-Loreto
Kontakt: +51 975 033 904
Email: maribuid@hotmail.com
 
Od roku 2021:
(Projekt Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky)
Místní organizace: Cáritas Diocesana de Iquitos
Generální sekretařká: Sonia Merino Flores
Adresa: Malecón Tarapacá 260, Iquitos-Loreto
Kontakt: +51 965 020 816
Email: smerino2011@hotmail.com
 
 

Ekvádor (od roku 2011)

Místní organizace: Nadace San Jose Freinademetz
Koordinátorka AnD: Yolanda Herrera
Adresa: Panamericana. Cancha sintética Las Palmeras
Solar 001, Ventanas
Kontakt: 0939272464 – 052972895 - 052090074

 

Rok

Počet adoptovaných dětí

Částka odeslaná do Latinské Ameriky

2003

56 (Bolívie)

228 804,-

2004

147 (Bolívie a Paraguay)

739 515,- (Bolívie)

2005

198 (Bolívie a Paraguay)

976 518,- (Bolívie a Paraguay)

2006

205 (Bolívie a Paraguay)

1 045 322,- (Bolívie a Paraguay)

2007

189 (Bolívie a Paraguay)

932 000,- (Bolívie a Paraguay)

2008

196  (Bolívie a Paraguay)

972 454,- (Bolívie)

2009

216 (Bolívie a Paraguay)

1 317 992,- (Bolívie, Paraguay)

2010

223 (Bolívie, Paraguay a Peru)

1 441 522,- (Bolívie, Paraguay a Peru)

2011

240 (Bolívie, Paraguay a Peru)

1 617 713,- (jen Bolívie, Paraguay a Peru)

2012

234 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 559 510,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2013

226 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 479 432,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2014

215 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 322 253,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2015

210 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 318 581,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2016

212 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 317 804,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2017

194 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 217 424,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2018

186 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 186 285,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2019

185 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 182 669 - (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2020

197 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 131 675,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

Celková pomoc od adoptivních rodičů a dalších dárců ve výši 19 855 798  Kč za dobu trvání projektu.

Projekt Škola ve tvých rukách 2009–2012

Cil: Projekt vznikl jako forma vzájemného porozumění a předávání znalostí mezi českými školami a vybranými školami v zemích, kde DCHP pomáhá. Konkrétně se jednalo o základní školu de Niňo Jesus v Asuncion (Paraguay) a základní školu Villa Magdalena v Trinidadu (Bolívie).

V rámci projektu proběhlo školení určené pro profesory ze zmíněných škol, na němž byli seznámeni s humanitární a rozvojovou tématikou. Žáci z českých škol spolu se svými učiteli uspořádali bazar, vánoční trh anebo o projektovém dnu zhotovili zvon ve prospěch některé ze zmíněných latinskoamerických škol. Jejich drobné výdělky pak byly použity pro nákup školních pomůcek určených pro některou z těchto zahraničních škol.

České školy zapojené do projektu:

Arcibiskupské Gymnázium v Praze
Soukromé Gymnázium Altis v Praze
Gymnázium Luďka Píka v Plzni
Gymnázium Plasy
Soukromá základní škola Elementaria v Plzni
Gymnázium Sušice
Základní škola Staňkov
 

Dobrovolnictví v zemích, kam směřuje naše rozvojová pomoc

V zemích, kam směřuje rozvojová podpora DCHP, je pomoc dobrovolníků, kteří jsou v rámci svých zahraničních cest ochotni navštívit oblasti, v nichž žijí naše "adoptované" děti, velmi důležitá.  Jejich pomoc spočívá např. v tom, že sem dovezou poštu nebo jiný potřebný materiál, vyfotí děti pro adoptivní rodiče apod. Někteří dobrovolní spolupracovníci stráví v zemích, kam pomoc směřuje, v rámci dobrovolnické pomoci i delší dobu. Například v organizaci Loď zdraví v Beni pracovala půl roku jako dobrovolnice čerstvá absolventka lékařské fakulty z Čech. Zkušenosti s dobrovolnictvím v těchto zemích byly ve všech případech velmi pozitivní a přínosné.

Pro zajímavost uvádíme, že naší práci v Bolívii a v Paraguayi věnovali kapitolu ve svých cestopisných knihách i pánové Pavel Sembera, který zde pracoval i nějakou dobu jako dobrovolník, a Petr Nazarov, který zde byl navštívit své "adoptivní" dítě.

Služební cesty pro kontrolu a podporu projektu

Koordinátor Střediska rozvojové pomoci a Adopce na dálku, Pablo Chacón Gil realizoval dosud tři služební cesty do zemí Jižní Ameriky, do nichž se soustředí naše pomoc, a to v roce 2009, 2013, 2016, 2019 a 2020. Na těchto cestách strávil v souhrnu asi 9 měsíců. Účelem cest bylo zhodnotit provádění projektů, navštívit dětí adoptovaných v rámci Adopce na dálku a jejich rodiny, setkat se s vedení spolupracujících organizací zde a s místními biskupy. Při poslední cestě navázal nové kontakty s dalšími pomáhajícími organizacemi, které usilují o nové projekty.

Financování

Co se týká projektu Adopce na dálku, je z každé platby, kterou posílají rodiče na "adoptované" dítě, odebráno 8 %, což je normální, povolená výše režie, které slouží k financování projektu. Dalším zdrojem financí je částečný podíl z 10 % výsledku Tříkrálové sbírky v diecézi.

Projekty Střediska rozvojové spolupráce jsou financovány jednak drobnými dary jednotlivců nebo farností, avšak nejvýznamnějším sponzorem, který financuje cca 95% činnosti SRS, je soukromý dárce – na tuto aktivitu jdou všechny získané prostředky bez režie DCHP.

Středisko rozvojové spolupráce

V roce 2008 bylo formálně založeno Středisko rozvojové spolupráce, aby se tak rozvojová činnost DCHP mohla zaměřit i na jiné druhy pomoci, než je podpora chudých dětí při studiu. Pomoc SRS směřovala do míst, kde již byly v rámci Adopce na dálku navázány vztahy a kontakty. Jedním z příkladů takovéto rozvojové pomoci propojené s projektem Adopce na dálku je rekonstrukce základní školy, v níž se učí děti podporované v rámci projektu Adopce na dálku.

Země určení 
Měsíc, rok 
Účel
Příjemce (adresát) 
Částka v Kč 
Arménie
(Gyumri)

2003–2010

Domácí péče v arménské Gyumri

Archa (CZ) - Armenian Caritas

1 361 989,-

Bolívie
(San Francisco de Moxos)

2004–2005

Vrtané studny v internátu 

Pastoral Social Cáritas Beni

106 751,-

Peru
(Tampa)

2008

Rekonstrukce školy N. Sra. Del Rosario

Cáritas Peru

370 0000,-

Peru
(Tantará)

2009

výstavba 11 domů

Cáritas Peru

135 000,-

Bolivie
(Trinidad)

2009

Stavba školy Villa Magdalena

Pastoral Social Cáritas Beni

358 262,-

Bolivie
(Trinidad)

2010

Vybaveni dočasného ubytovaní pro nemocné

Pastoral Social Cáritas Beni

16 122,-

Paraguay
(Asunción)

2010

Stavba školy Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

526 291,-

Paraguay
(Asunción)

2012

Stavba sociálního zařízení školy Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

374 472,-

Bolívie
(Trinidad)

2012

Stavba prostor pro hendikepované děti

Pastoral Social Cáritas Beni

31 320,-

Bolívie
(San Francisco de Moxos)

2012

Stavba zásobníku vody

Pastoral Social Cáritas Beni

46 800,-

Bolívie
(Trinidad)

2013

nákup dodávek pro místní charitu

Pastoral Social Cáritas Beni

142 000,-

Paraguay
(Asunción)

2015

Zvětšení tříd základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 182 000,-

Paraguay
(Asunción)

2015

Elektroinstalace a montáž oken ve škole Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

254 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2015

Rozšíření pobočky a zázemí organizace TIPNIS

Pastoral Social Cáritas Beni

94 000,-

Peru
(Iquitos)

2016

Multifunkční sál

Misionáři identes

135 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2017

Finanční podpora 10 dětí a mladých z chudých rodin, žijících na předměstí města La Paz, aby se mohli zúčastnit tábora a duchovního cvičení

Mládež Idente

52 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2017

Financování dvou soběstačných projektů pro Charita Beni. Sociální podnik Prádelna a Továrna na led

Pastoral Social Cáritas Beni

870 000,-

Paraguay
(Asunción)

2017

Přístřešek v základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 240 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2017

I. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

660 000,-

Paraguay
(Asunción)

2018

3 nových tříd v základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 090 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2018

II. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

614 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2018

Nákup a montáž (dvaceti) dveří do vězeňských cel v Mocovi

Pastoral Social Cáritas Beni

 78 000,-

Bolívie
(Trinidad)

2019

III. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

614 000,-

Bolívie      (Trinidad)

2019

Kampaň Pap-test

Pastoral Social Cáritas Beni

37 000,-

Bolívie     (Trinidad)

2020

Kampaň Pap-test

Pastoral Social Cáritas Beni

32 654,-

Bolívie (Trinidad)

2020

Osobní ochranné pomůcky pro Centrum zdraví v Trinidadu

Pastoral Social Cáritas Beni

43 700,-

Iquitos (Peru)

2021

Koupě kyslíkové stanice při pandemii covid-19 v Iquitos

Apoštolský Vikariat Iquitos

36 509,-

Celkový úhrn prostředků na SRS činí 11 105 400 Kč.

Projekt Domácí péče v arménské Gyumri 2003-2010

Cíl: Základním cílem projektu bylo zavést a provozovat domácí péči o staré lidi v oblasti, která byla v roce 1988 postižena ničivým zemětřesením obrovské síly.  Při něm zahynulo na 60 000 lidí a další skoro 50 000 bylo uvrženo do provizorních životních podmínek. Práceschopní lidé odtud odcházeli za prací do zahraničí, protože nezaměstnanost stoupla až na 85%. Staří lidé zde často zůstávali osamocení, nemocní a ve velmi nuzných podmínkách. Hlavní snahou bylo postupně zapojit do péče o staré lidi místní organizace Caritas Arménia a Araks. V první části projektu byla pomoc poskytnuta 20 starým lidem, byla jim zajištěna pomoc při základních hygienických úkonech, úklidu a donášce potravin.

Organizace zapojené do projektu: DCHP a Humanitárni sdruzeni ARCHA (Praha) a Caritas Armenie
 
Částka: 1 361 989 Kč. - z TKS 2003-2010.
 
Projekt byl ukončen na základě faktu, že se zde zajistila místní pomoc domácí péče a naše pomoc tak byla cenným počátkem potřebné budoucnosti.
 

Další projekty podporované v roce 2003

Srbsko, Kosovo - do Kosova v Srbsku byla odeslána humanitární zásilka pro obyvatelstvo země zničené válkou v hodnotě 573 530 Kč.
 
Ughanda – částkou 30 000 Kč byla podpořena studentka zdravotní školy Mackay College Grace.
 

 

Celkový úhrn prostředků na SRS 2003 – 1. pol 2020 je ve výši 11 068 891 Kč.

Propagace a jiné

Kromě propagace projektu ve školách, farnostech a společenstvích, která projeví zájem a pozvou si koordinátora, aby je seznámil s rozvojovými projekty DCHP, seznámili jsme také již několikrát s projekty posluchače Českého rozhlasu. Mnohé informace byly také zveřejněny v různých periodicích jako např. v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes nebo v Katolickém týdeníku.

Na podporu rozvojových projektů DCHP je každý rok organizován benefiční ples. Kromě drobného zisku ve prospěch rozvojových projektů DCHP je tato událost také zdrojem setkání pracovníků DCHP s dárci a vůbec veřejností.

Pravidelně každý rok také organizuje Gymnázium Luďka Píka v kostele sv. Martina v Lobzích benefiční koncert ve prospěch našich projektů. Na koncertu vystupují kromě sboru Gymnázia Luďka Píka také další spřátelené dětské sbory a hudebníci.

V roce 2020 a 2021 se bohužel z důvodu pandemické situace a opatření souvisejících s infekcí Covid – 19 nekonal benefiční koncert, ani mnohé jiné propagační akce.