Projektový rámec

 

Popisná rekapitulace

Indikátory

Způsob ověření

Hypotéza

Celkový záměr

Přispět ke zlepšení kvality života nezletilých matek a jejich dětí v oblastech extrémní chudoby ve městě Iquitos.

 

 

 

Specifický záměr

 

 

 

Přispět ke zlepšení kvality života nezletilých matek a k zachování jejich práv  

Záměr projektu: podpořit nezletilé matky (příjemkyně podpory) v pokračování v základního vzdělávání a v jeho úspěšném ukončení.

Cíl projektu: umožnit nejméně 10 nezletilým matkám využití poradenství, seminářů o sebeúctě a problémech adolescence a podpůrných materiálů pro období těhotenství a období po porodu až do konce 1.roku věku dítěte.

Cíl projektu: umožnit nejméně 10 otcům od  rodin zúčastnit se kurzu zaměřeného na zlepšení komunikace s jejich mladistvými syny vedoucí k poučení v otázkách sexuální výchovy

Registrační lístek, fotografická dokumentace

 

Fotografická dokumentace a dokumenty, které potvrzují realizované výdaje

 

 

Registrační lístek , fotografická dokumentace

Stanovená práce s institucemi

 

 

Stanovená práce s institucemi

 

 

Stanovená práce s institucemi