Spolupráce v Peru

Kontakt:

Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
 
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil | mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová, mobil: (+420) 731 433 058
E-mail: adopce@dchp.charita.cz
 
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700, var.symbol: 010
(Každý "rodič" má ke svému adoptovanému dítěti svůj variabilní symbol)
 

Projekt Diecézní charity Plzeň Adopce na dálku®/Padrinazgo sin fronteras - Peru vznikl v roce 2009. Každý „adoptivní rodič“ má k dispozici základní údaje o dítěti, jeho rodičích, počtu sourozenců, podmínkách a o ekonomické situaci, ve kterých dítě a jeho rodina žije. Prostřednictvím dopisů od svých „adoptivních dětí“ je také informován o tom jak prospívají ve škole a může se více dozvědět o jejich zájmech a tužbách. Nad tím dohlíží místní partnerská organizace, která o tom vede přehlednou evidenci a předkládá ji pravidelně Diecézní charitě v Plzni, stejně jako vyúčtování finančních prostředků. O použití prostředků v dohodnutých termínech informuje českou stranu, vede přehledné účetnictví tak, aby použití prostředků bylo možné všem sponzorům dokladovat. Pracovníci DPCH sledují příležitostně fungování projektu přímo na místě. „Adoptivními rodiči“ se mohou stát jak jednotlivci, tak i skupiny lidí, případně i právnické osoby.

Kde pomáháme


Do tohoto projektu jsou zařazované děti z těžko dostupného města Iquitos. Jednou možností, jak se tam lze dostat je letecky z Limy, cesta trvá přibližně hodinu a 20 minut. Tou druhou je plavba po řece Amazonce, která však zabere celý týden a je závislá na momentálním stavu řeky. Většina populace je chudá a přežívá díky mezinárodní pomoci a ze zdrojů získaných z džungle. Místo zaznamenává značný rozvoj komerčních aktivit s okolními osadami.

Naši partneři

Naší partnerskou organizací jsou Misionáři Identes v Iquitos, kde působí od roku 1980 (od roku 1984 spravovali leprosárium San Pablo de Loreto vzdálené dva dny plavby). V současnosti se zaměřují na podporu žen v otázce profesního uplatnění. Pro tyto účely vytvořili centrum pro vzdělání v oblasti šití, střihu, ručních prací a kadeřnictví. Také dlouhodobě podporují tři vesnické komunity na břehu řeky Nanay a prostřednictvím školních stipendií usilují o pomoc dětem z těch nejchudších rodin.

Co vše je dětem z vaší pomoci hrazeno

  • Nákup školních učebnic
  • Nákup dvou školních uniforem
  • Nákup školních potřeb
  • Nákup oblečení
  • Léky a lékařské ošetření
  • Poštovní poplatky a organizační náklady (do 8% z převedené částky)