Nejčastější otázky a odpovědi

Co je třeba udělat, chci-li "adoptovat" dítě?

Odpověď:
Nejprve je nutné kontaktovat po předchozí domluvě Diecézní charitu Plzeň. A to jakoukoliv formou, která Vám nejlépe vyhovuje - poštou, telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně v kanceláři střediska Adopce na dálku v Cukrovarské ulici 16 v Plzni. Poté je třeba vyplnit dotazník, ve kterém uvedete své nacionále (a to včetně data narození), adresu, kontakty, dále pak frekvenci a způsob, jakým si přejete částku určenou na podporu dítěte poukázat na náš účet a konečně pak uvést, zda máte představu o tom, jak by "Vaše" dítě mělo být staré, zda by to měl být chlapec nebo holčička. Vyplnění těchto údajů v dotazníku je nutné proto, abychom Vás mohli zařadit do databáze zájemců o "adopci" a abychom poté, co si vyberete "své" dítě, Vám mohli připravit darovací smlouvu na Váš příspěvek. Vyplněný dotazník pak odešlete na naši adresu uvedenou v záhlaví této stránky.


Co se děje s penězi, které zaplatím? Jaká je záruka, že se dostanou právě k tomu dítěti, které jsem si vybral a ne jinam?

Odpověď:
Roční příspěvek činí 7000,-Kč na jedno dítě. Poté, co je tato částka připsána na náš účet, se kontrolou výpisu z účtu podle variabilního symbolu (ten se shoduje s číslem darovací smlouvy) platba zaeviduje jako uhrazená v programu, ve kterém je vedena databáze rodičů a dětí. Od tohoto okamžiku je vedena jako platba k odeslání. Jak již víte 8% z této částky slouží k úhradě nákladů spojených s provozem projektu jak na naší, tak i na bolívijské straně. Samotný převod finančních prostředků do Bolívie se provádí hromadně tak, aby poplatky za bankovní převod byly co nejnižší. Našim partnerům současně zasíláme jmenný seznam dětí i s částkami pro každé z dětí. Oni pak tuto částku evidují v individuální složce každého dítěte, kde také ukládají doklady o jejím využití. To nám při kontrolách na místě umožní sledovat jak byly prostředky využívány.

 

Kontakt :
Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil, mobil: 
731 433 010

Asistentka: Růžena Suchá, mobil 731 433 058
tel.: fax.: 377 970 197
e-mail: 
adopce@dchp.charita.cz

web: www.dchp.cz
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700 , var.symbol: 010