O naší pomoci

Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?
22. srpna 2022 O naší pomoci

Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?

Diecézní charita Plzeň od jara 2021 aktivně spolupracuje s Cáritas Diocesana de Iquitos na projektu Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky (AMMERE). Nezletilé maminky z města Iquitos a okolí jsou podporovány dodávkami potravin, hygienických potřeb či oblečení. Jak píše ředitelka Caritas Iquitos Sonja Arabella Merino Flores – tyto maminky se nacházejí v extrémní chudobě a i jejich rodinné zázemí bývá velmi složité.

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků
29. srpna 2022 Diecézní charita Plzeň

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků

V jarních měsících tohoto roku vynakládala Diecézní charita Plzeň velké úsilí, aby zajistila dostatek potravin a hygieny pro dlouhé zástupy uprchlíků právě přicházejících z Ukrajiny. Vydaná pomoc se počítala na desítky tun a docházelo pro ni asi 3 500 rodin. Humanitární pomoc je však jen první krok k zajištění základních životních potřeb běženců z Ukrajiny. Fronty se sice zkrátily, ale většina uprchlíků zůstává na našem území, a tak se proměňuje i záběr charitní pomoci. Lidé z Ukrajiny stále hledají dlouhodobé ubytování, práci, lékaře, nejsou si jisti při jednání na úřadech a v základních právních otázkách, a všichni, včetně dětí a dospívajících, se potřebují naučit náš jazyk.

Videoprezentace o pomoci Diecézní charity Plzeň v Jižní Americe
12. května 2022 O naší pomoci

Videoprezentace o pomoci Diecézní charity Plzeň v Jižní Americe

Tato videoprezentace vznikla při příležitosti VI. Benefičního plesu na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe. Jsou v ní stručně představeny naše klíčové projekty Adopce na dálku a AMMERE také další možnosti rozvojové pomoci.

VI. benefiční ples diecézní charity pomůže chudým jihoamerickým dětem trávit volný čas tvořivě
11. května 2022 O naší pomoci

VI. benefiční ples diecézní charity pomůže chudým jihoamerickým dětem trávit volný čas tvořivě

V pátek 6. května uspořádalo Středisko rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň VI. Benefiční ples na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe. V Peru, Bolívii, Paraguay a Ekvádoru totiž diecézní charita dlouhodobě pomáhá zejména nejchudším dětem a mladistvým. Tentokrát se podařilo vybrat 40 565 Kč a výtěžek bude věnován na podporu projektu Paraba Azul. Ten je příležitostí, jak mohou děti z nejchudších bolívijských rodin trávit smysluplně svůj volný čas – budou se moci rozvíjet ve zvoleném uměleckém směru.

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji
29. dubna 2022 Diecézní charita Plzeň

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji

Charity v Diecézi plzeňské stojí od začátku invaze na Ukrajině po boku ukrajinských občanů prchajících před válečným konfliktem. Většinou jde o matky s dětmi. Charity na území Plzeňského a Karlovarského kraje vyhlásily ihned po příchodu běženců vlastní materiální sbírky, anebo se na nich podílely v rámci spolupráce s městy nebo jinými organizacemi. Do dnešních dnů tak vydaly lidem hledajícím u nás azyl téměř 80 tun potravin a hygienických potřeb. Způsobů, jak Charita těmto lidem pomáhá, je však mnohem více.

Přejeme vám požehnané Velikonoce
13. dubna 2022 Diecézní charita Plzeň

Přejeme vám požehnané Velikonoce

Požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšeného Krista přejeme všem našim klientům, podporovatelům, dobrovolníkům, jejich rodinám, a také všem lidem se zájmem o pomoc bližním.