Paraguay

Paraguay, plným názvem Paraguayská republika, je vnitrozemský stát v Jižní Americe. Leží na obou březích řeky Paraguay, hraničí s Argentinou na jihu a jihozápadě, Brazílií na severovýchodě a Bolívií na severozápadě.

Existuje více výkladů názvu Paraguay, který vznikl složením slov para (pestrý), quey (země) anebo složením slov pará (oceán) qua(k/od), y (voda), znamenající, „voda, která jde až k oceánu“. Nicméně ve španělstině označuje celou zemi.

Řeka Paraguay protíná stát zhruba na dvě poloviny. Osídlení těchto dvou částí státu je značně rozdílné. Zatímco více jak 60 % území států leží na pravém břehu v regionu Gran Chaco a je rozděleno do 3 departementů, žije zde jen 2,66 % obyvatelstva. 40 % území státu leží na levém břehu řeky, je rozděleno do 14 departementů a zvláštního obvodu hlavního města a žilo zde 97,34 % paraguayské populace.

Základní informace

  • Prezident: Mario Abdo Benítez Trendy
  • Hlavní město: Asunción
  • Jazyk: španělština (úřední), guaraní (úřední)
  • Náboženství: římští katolíci 90%, menonité a jiní protestanti 10%
  • Hustota zalidnění: 16 ob. / km² (196. na světě)
  • Vznik: 14. května 1811 (nezávislost na Španělsku)

Politický systém

Paraguay je zastupitelská demokracie. V čele státu stojí prezident volený na pět let. Prezident je také nejvyšším představitelem výkonné moci. Zákonodárná moc je v rukou dvoukomorového kongresu, který se skládá z poslanecké sněmovny (80 členů) a senátu (45 členů).

Zastoupení žen v kongresu je poměrně nízké (10 % v roce 2004).

Chudoba

Paraguay je podle údajů OSN (Human Development Index) druhým nejchudším státem v Jižní Americe (po Surinamu). Podle Světové banky žije 14 % populace pod hranicí chudoby, stanovenou jako 2 americké dolary na den. Největší ekonomickou aktivitou Paraguaye je zemědělství, agrobusiness a chov dobytka.

Paraguay - Asuncion

Asunción (v jazyce guaraní Paraguaý) je hlavní město Paraguaye. V jeho hranicích žije 542 000 obyvatel, zároveň je však střediskem aglomerace Gran Asunción, která má přes 2 miliony obyvatel. Je sídlem vlády, přístavem na řece Paraguay, střediskem průmyslu a kultury země. Bylo založeno roku 1537 a jedná se tedy o jedno z nejstarších měst v Jižní Americe; proto mu bylo předzíváno „Matka měst“ (Madre de las ciudades). Název města znamená v češtině „Nanebevzetí“, plný název zní La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción.