Adresář

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

Tel.: 553 616 437, 731 316 552
managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska

Organizace

Seznam služeb

Naděje - Středisko krizové pomoci - pracovník sociálních služeb
Občanská poradna Opava - sociální pracovnice