Adresář

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

Tel.: 416 838 313, 731 625 969
Riegrova 652, Roudnice nad Labem, 413 01
Vedoucí služby: Petra Urbanová - vedoucí azylového domu
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Psychologická poradna

VTI - videotrenink interakcí

Charitní šatník

Nabídka potravin z Potravinové banky Ústeckého kraje

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s matkami a dětmi

Azylový dům (AD) je určen pro matky s dětmi do 15 let věku dětí, které ztratily vlastní bydlení.

Kapacita AD je 23 lůžek - 8 plně vybavených pokojů, z toho 1 pokoj je určen pro matku a 3 děti, 6 pokojů pro matku a max. 2 děti a 1 pokoj pro samotnou ženu. Azylové ubytování je poskytováno na dobu max 1 roku. Smlouva se však uzavírá na 1 měsíc, s možností prodloužení.

Ubytovaným matkám pomáháme s vyřizováním dávek, hledáním nového bydlení, hledáním práce, řešením dluhů a exekucí, s péčí o dítě, s vedením domácnosti včetně hospodaření.

Matky mohou využívat služby psycholožky, k dispozici mají charitní šatník s oblečením pro děti i dospělé a  pokud potřebují, dostávají i potravinovou pomoc.


 

Seznam lidí

Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní
Petra Urbanová - vedoucí azylového domu
Milena Vlčáková - sociální asistentka
Lenka Jokšová - sociální asistentka
Bc. Pavla Špačková - sociální pracovnice
Irena Jahnová - sociální asistentka
Michaela Balážová - sociální asistentka
Jaromír Hajný - údržbář
MIchaela Brchelová - mzdová účetní
Mgr. Renáta Brožová - videotrenérka
Renata Hovorková - recepční v azylovém domě