Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 553 764 084, 733 676 703
Kylešovská 4, Opava, 746 01
Vedoucí služby: Bc. Petra Thiemlová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí