Adresář

DCM - Chráněné bydlení

Tel.: 553 793 401
Marie Dolanské 19, Opava - Vlaštovičky, 746 01
Vedoucí služby: Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby:

připojení k internetu v bytě uživatele

telefinní linka v bytě uživatele

doprava služebním vozidlem

užívání návštěvního pokoje pro návštěvy uživatele

využívání, případně zapůjčení kompenzačních pomůcek

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené poskytuje službu chráněného bydlení  dospělým lidem s těžkým zrakovým handicapem a lidem s mentálním postižením v lehkém pásmu. Cílem našich služeb je nabídnout  těmto lidem možnost vyzkoušet si samostatné bydlení a vše s tím spojené, naučit se činnosti, které každý potřebuje k tomu, aby mohl žít samostatně s co nejmenší závislostí na pomoci okolí.

Organizace

Seznam lidí