Adresář

Domov sv. Vavřince Meclov

Tel.: 731 433 020, 731 433 057
Meclov 1, Meclov, 345 21
Vedoucí služby: PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Marie Machková, DiS. - sociální pracovník
Jaroslava Holubová - pracovník sociálních služeb
Monika Kocúrková - pracovník sociálních služeb
Matěj Havlíček, DiS. - sociální pracovník