Adresář

Občanská poradna Cheb

Tel.: 731 433 134
Koželužská 1802/19, Cheb, 350 02
Vedoucí služby: Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník
Bc. Martina Belasová - sociální pracovnice
Bc. Jiří Urbanec, DiS. - Sociální pracovník