Adresář

Pečovatelská služba pro Budišovsko

Tel.: 731 075 802, 605 467 813
Pivovarská 317, Budišov nad Budišovkou, 747 87
Vedoucí služby: Martina Hezinová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Poskytnutí pečovatelské služby v pracovních dnech od 18.00 do 6.00 hodin, v sobotu, neděli, a svátek a vše nad rámec základní pečovatelské služby.

Organizace

Seznam lidí

Martina Hezinová - vedoucí