Adresář

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Tel.: 731 433 062
Kozinova 297, Domažlice, 344 01
Vedoucí služby: Jitka Horalová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována na dvou místech:

  • Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1
  • Meclov 1, 345 21 Meclov

Seznam lidí

Jitka Horalová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Dana Procházková - pracovník sociálních služeb
Anna Burešová - pracovník v sociálních službách
Naděžda Dolejší - pracovník v sociálních službách
Roman Holub - pracovník v sociálních službách
Sylva Machová - pracovník v sociálních službách
Pavel Mazza - pracovník v sociálních službách
Alena Strašlipková - pracovník v sociálních službách
Pavel Štípek - pracovník v sociálních službách
Blanka Valášková - pracovník v sociálních službách
Marta Volfíková - pracovník v sociálních službách