Adresář

Středisko rozvojové spolupráce

Tel.: 731 433 010
Cukrovarská 16, Plzeň, 326 00
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Pablo Chacón Gil - vedoucí projektu
Mgr. Jaroslava Medunová - pracovník humanitární a rozvojové pomoci