Adresář

Středisko sociální rehabilitace Plzeň

Tel.: 731 433 018
Cukrovarská 16, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Iveta Lukešová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Iveta Lukešová - vedoucí
Jana Hulcová - pracovní terapeutka
Bc. Michaela Semeráková, DiS. - sociální pracovnice
Miroslav Adamovský - pracovní terapeut