Pomohli jsme s pořízením generátoru kyslíku pro pacienty s těžkým průběhem covid-19 v Peru
31. března 2021 O naší pomoci

Pomohli jsme s pořízením generátoru kyslíku pro pacienty s těžkým průběhem covid-19 v Peru

Diecézní charita Plzeň z  darů věnovaných laskavými dárci na humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí přispěla na pořízení generátoru na výrobu kyslíku pro Centrální regionální nemocnici ve městě Iquitos v Peru. Přístroj nezbytný pro pacienty v těžkém stavu při pandemii covid-19 pořídil pro nemocnici Apoštolský vikariát Iquitos. Diecézní charita Plzeň na jeho nákup odeslala částku 1 607 USD, tedy necelých 36 tisíc Kč.

V Centrální regionální nemocnici ve městě Iquitos dosud fungovaly čtyři přístroje tohoto typu. Nemocnici je daroval Apoštolský vikariát Iquitos. Stávající generátory kyslíku však už nestačí na zajištění péče pro všechny pacienty v těžkém stavu ze spádových oblastí a také už nedosahují požadovaného výkonu. Apoštolský vikariát spolu s Charitou Iquitos tak požádal všechny partnery o pomoc. Diecézní charita Plzeň na tuto spolupráci uvolnila prostředky laskavých dárců věnovaných na pomoc v Jižní Americe. Pořizovací cena přístroje činí téměř 1,5 milionu Kč. K dorovnání nákupní ceny i při započtení darů partnerských organizací vydal Apoštolský vikariát většinu svých rezerv.

Diecézní charita v chudém amazonském městě Iquitos přístupném pouze letadlem a lodí již několik let realizuje projekt Adopce na dálku – tedy podporu dětí ohrožených chudinskými poměry zejména s cílem dosažení jejich základního vzdělání. Nově zde spustila také projekt podporující ohrožené nezletilé matky a jejich děti formou potravinové, materiální a právní pomoci. I v péči o nezletilé maminky je důležitým cílem dosažení jejich vzdělání, které jim umožní budoucí samostatnost.

Diecézní charita Plzeň se do pomoci při pandemii covid-19 v Jižní Americe zapojila i v minulém roce. Na jaře roku 2020 pomohla zhruba 44 tisíci Kč Pastorační a sociální charitě Beni v Bolívii spravující Centrum zdraví ve městě Trininadu s urychleným financováním ochranných prostředků, na něž bolívijská charita neměla finance. (Více ve článku.)

Máte-li zájem podpořit neodkladnou humanitární a rozvojovou pomoc Diecézní charity Plzeň v Jižní Americe, můžete přispět na Transparentní účet DCHP: 277850809/0300 a do poznámky připište POMOC JA.

Jménem potřebných děkujeme.
Diecézní charita Plzeň