Nový biskup v Iquitos
27. května 2021 O naší pomoci

Nový biskup v Iquitos

V sobotu  15. května jmenoval papež František otce Miguela Ángela Cadenase Cardo biskupem Apoštolského vikariátu v Iquitos (Peru).

Otec Miguel Ángel Cadenas Cardo sloužil jako regionální představený řádu Svatého Agustina v Iquitos a koordinátor projektu spojování tří augustiniánských provincií v Peru.

Narodil se 21. října 1965 ve Laguna de Negrillos ve Španělsku. Po ukončení primárního a sekundárního studia v Leónu vstoupil do augustiniánského řádu a studoval filozofii a teologii na Estudio Teológico Agustiniano ve Valladolidu (Španelsko). Slavnostní povolání vykonal 5. května 1991 a 27. listopadu 1993 byl vysvěcen na kněze.

Ve Španělsku působil jako farní farář v Móstoles, v Peru pak zastával tyto funkce: farní farář v Iquitos; farář v Santa Rita de Castilla na řece Marañón; formátor augustiniánského semináře v Trujillu; farář v San Felipe a Santiaga v Nautě; farář v Santa Rita de Castilla na řece Marañón a od roku 2015 farář kostela Neposkvrněného početí v Iquitos.

Odkaz na zdroj

V Apoštolském vikariátu Iquitos spolupracujeme na projektu Adopce na dálku s Misionářkami Identes a na projektu AMMERE (Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky) s Diecézní charitou Iquitos.

Středisko rozvojové spolupráce
Diecézní charita Plzeň