Projekt PARABA AZUL
1. března 2022 O naší pomoci

Projekt PARABA AZUL

Projekt pojmenovaný po papouškovi z rodu Ara organizují Sestry Kongregace katolického apoštolátu v bolívijském městě Puente San Pablo. Se stále rostoucím počtem obyvatel města se zvyšuje i riziko něžádoucích společenských jevů (užívání drog, sexuální zneužívání atd.), které výrazně dopadají na zdejší populaci dětí a mládeže. Projekt má za cíl nabídnout jim náplň pro jejich volný čas, která jim umožní rozvíjet se ve zvoleném uměleckém směru a uchopit své pocity a životní zkušenosti prostřednictvím uměleckých výrazových forem.

 

3
Děti z programu Adopce na dálku v prostorách konání kurzů
 
Dětem a mládeži ve věku 7 až 21 let bude nabídnuta účast na hodinách malby nebo hudby (bicí, kytara, klávesy, housle). Budou jim poskytnuty malířské pomůcky nebo hudební nástroje a bude se jim věnovat zkušený odborný pedagog. Trvání projektu je naplánováno na období od dubna 2022 do března 2024. Projektu se zúčastní jednak děti z projektu Adopce na dálku, ale i děti, které v tomto projektu zapojeny nejsou. Děti budou rozděleny do skupin podle zvoleného oboru a budou moci absolvovat 3 vyučovací hodiny (90 – 120 min) týdně.
 

Tento projekt můžete podpořit zasláním daru na bankovní účet

75277127 / 2700, variabilní symbol: 020

Děkujeme

1
Sestry pallotinky a koordinátor Pablo Chacón Gil ze Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň
 
 
4_Araceli Mosua Hoz (1)
Dítě z projektu Adopce na dálku s rodinou
 
5-1  6-2
Chlapec z projektu Adopce na dálku s babičkou a jejich přístřeší