Zpráva o pandemické situaci v oblastech naší pomoci
31. března 2021 O naší pomoci

Zpráva o pandemické situaci v oblastech naší pomoci

Díky pravidelnému kontaktu s partnerskými organizacemi v Jižní Americe vás můžeme seznámit s podmínkami pandemie v Bolívii, Paraguayi, Ekvádoru a Peru. Součástí zprávy jsou informace o situaci dětí podporovaných v projektu Adopce na dálku zejména s ohledem na možnosti jejich vzdělávání za pandemie.

Zpráva o pandemické situaci v Bolívii

(Puente San Pablo, Begoňa, San Lorenzo, San José del Kavitu a Trinidad)

Ve městě Trinidad varoval v první třetině března Dr. Camarco, hlavní epidemiolog  oblasti Beni, populaci před novou mutací koronaviru z Manaos, která příchází hlavně ze severu, od hranic s Brazílií. Tato nová varianta již v Beni koluje, což potvrdily i případy v Trinidadu. Podle slov epidemiologa je tato mutace velmi agresivní a smrtelná. V nemocnicích jsou již zaznamenány případy nakaženÍ touto formou a lidé se jí velmi obávají. Jak jsme zaznamenali, mají obyvatelé Trinidadu větší povědomí o tom, jak se chránit. Aktuálně je v ulicích Trinidadu víceméně normální provoz (auta, motorky a pěší), všichni však používají ochranné prostředky. Město rozšířilo období zvýšené opatrnosti s tím, že na místech, jako jsou banky, kostely, restaurace, supermarkety apod., jsou vyžadovány ochranné prostředky.

V komunitách Puente San Pablo a Begoňa se snížil počet nakažených, je zde však stále množství nemocných, kteří jsou v domácí péči. Zdejší populace je náchylnější k nákaze Covid – 19 kvůli své poloze a dobrému spojení se Santa Cruz. Nemáme přesná data ani neznáme počty nakažených, máme jen všeobecné informace a svědectví sestry Neyde a Ceferiny, podle nichž se zdejší lidé dostatečně nechrání, nepoužívají roušky a chovají se, jako by se nic nedělo. Nejméně opatrná je však mládež.

V San Lorenzo a San José del Kavitu je situace jiná. Jelikož jsou tato místa více vzdálená od měst, není zde plynulá doprava, přeprava probíhá malými letadly nebo na lodích, období sucha pak po silnici. Ve směru z a do San José del Kavitu se také permanentně nepřesunuje velké množství obyvatel, a to ani v období roku z hlediska podnebí a počasí příznivějším. Mezi obyvateli těchto komunit jsou však také nakažení Covid – 19. Sestra Adelina, která vede zdejší internát, rozeslala všem nakaženým informace týkající se nemoci, a léky, které jsme jim zaslali z Trinidadu. Díky těmto lékům a díky domácím léčebným prostředkům nikdo nezemřel. Místní domorodé komunity mají díky své větší vzdálenosti od velkých center větší ochranu, ale ani to není dostatečné, protože tato nemoc překračuje hranice.

Co se týká pomoci s potravinami a léky pro děti z projektu Adopce na dálku, rádi bychom ještě jednou poděkovali. Zvýšení cen však bohužel velmi omezuje množství dávek, které můžeme příjemcům pomoci poskytnout.

Z našich prostředků jsme se snažili podělit ty skupiny obyvatel, které jsou nejzranitelnější. Rodinné balíčky byly distribuovány do okrajových částí města, domorodých komunit a venkovských oblastí.

Pracovníci Caritas Beni si vesměs také prošli onemocněním Covid – 19 s více či méně těžkým průběhem.

Ministerstvo školství vydalo směrem k místním institucím zodpovědným za vzdělávání nařízení týkající se začátku školního roku. V závislosti na něm byl vyhlášen ve veřejných, soukromých a venkovských školách v Beni začátek školního virtuálního vyučování od 1. února 2021. Školy získaly s virtuální výukou zkušenosti již v minulém roce a učitelé rozdělili úkoly i v tomto systému. Ve vesnických oblastech je výuka napůl prezenční, čtyři dny v týdnu, a to kvůli nedostupnosti internetu.

Školy informovaly na začátku školního roku, že během prvních tří měsíců budou používat texty z předchozího roku a od dubna zašlou nové seznamy školních pomůcek  a školních textů. Děti a mládež se zúčastní výuky v uniformách.

Připravujeme tedy seznamy chlapců a děvčat, kteří dorazí do naší kanceláře kvůli zakoupení uniforem a pomůcek.

Rosmary Lladó, ředitelka Caritas Beni

Zpráva o pandemické situaci v Paraguayi

Zde se situace v souvislosti s Covid – 19 komplikuje. Již máme 196 112 nakažených a 3 769 zamřelých a navíc probíhá drama kolem vakcín, které nejsou k dispozici ani pro zaměstnance ve zdravotnictví, kteří jsou v první linii. Jak si umíte představit, nemalou roli v tom všem hraje také korupce.

Kolem vzdělávání je také velká diskuse. V uplynulém roce probíhala výuka virtuální formou a mnohé děti se nemohly připojit, protože neměly internet nebo počítač. Zrovna teď řešíme dvě děti v podobné situaci, které žijí se starou babičkou a nemají počítač, na němž by mohly dělat úkoly, které jim učitelka posílá přes WhatsApp (jedná se o sourozence Idquis a Eugenia Matto). Představte si tedy, jaká situace je v zemi.

Před měsícem došlo k mnoha změnám v kabinetu prezidenta republiky. Mimo jiné byl odvolán ministr zdravotnictví a vzdělávání. Lidé začali vycházet do ulic, aby protestovali, a nedbali na to, že se shlukují. Nemocnice nemají prostředky ani lůžka. Chybí léky a chudí lidé, kteří si je nemohou koupit, prostě umírají. Naproti tomu se ve čtvrtích shromažďují spolky, které se snaží vybírat peníze, aby pomohli pokrýt alespoň některé náklady.

Když jsme v Pastoral social viděli toto všechno, zašel náš ředitel, jáhen Bernardo, do nemocnice, aby zjistil, jaká je situace pacientů s respiračními obtížemi, a nabídl jim službu a pomoc. Jejich příbuzným, kteří je doprovázejí, pak poskytl peníze na jídlo. To se stalo před třemi týdny.

V tomto roce probíhal v oblasti vzdělávání hybridní způsob fungování studentů, učitelů a tříd, a to v kombinaci prezenční a distanční výuky s ohledem na realitu a možnosti jedné každé instituce.

Co se týká skupiny dětí z projektu Adopce na dálku, někteří půjdou do škol a někteří budou pracovat virtuálně, podle svých možností. Přesto bude stále třeba zaplatit některé věci, ať už se děti zúčastní prezenční, nebo virtuální výuky. Také bude třeba zakoupit dětem uniformy. Některé školy požadují školní balíček, některé ne. Nyní přišly zkompletované balíčky a v rámci projektu doplníme ty, které chybí.

V tomto týdnu se aktuálně vracíme do nulové fáze, aby se během Svatého týdne omezily vzájemné styky. Mnoho lidí má totiž ve zvyku v tomto období cestovat. 

Gloria Yegros
koordinátorka projektu Adopce na dálku z Pastoral Social Caritas Asunción

 

Ze zpráv  Pastoral Social Caritas Asunción

Arcidiecéze Asuncion, pod vedením mons. Edmundo Valenzuela vynaložila celý svůj disponibilní rozpočet na nákup léků pro pacienty se Sars-Cov -2.

Ředitel Pastoral Social Caritas Asuncion, Bernardo Figueredo, uvedl pro časopis La Nación, že zajistili léky pro všechny pacienty s receptem z plicní kliniky Ineram bez ohledu na náboženstké vyznání, pohlaví a politickou příslušnost, a vyjádřil se i k fungování systému.

 "Nejprve jsme identifikovali ty nejpotřebnější ze seznamu plicní kliniky Ineram. Příbuzní mohli pořídit fotografii receptu a poslat ji na Pastoral social spolu  s identifikačním číslem pacienta. Poté dostali identifikaci lékárny, kde si mohli léky vyzvednout. Na nákup léků pro nemocné byly vyaloženy prostředky ze sbírky pořádané v postní době."

Zpráva o pandemické situaci ve Ventanas, Ekvádor

Situace je zde vzhledem k infekci SARS – CoV -2 stále velmi složitá. Zde ve Ventanas se sčítají nakažení a mrtví. Lidé jsou nezodpovědní a nerespektují omezení. Naštěstí nebylo žádné z našich dětí nakažené, ačkoli někteří z příbuzných infikováni byli. Nemoc ale postupně překonali. 

Žádali jsme naše děti a jejich rodiče, aby byli opatrní a zůstali doma, pomáhali jsme jim však s nákupem potravin.

V nadaci se nadále od pondělí do pátku soustředíme na pomoc s výživou. Pokračují i čtyřhodinové výukové bloky při zachování všech bezpečnostních opatření.

Skončil již školní rok. V příštím týdnu budou děti nosit svá portfolia s vyplněnými úkoly  a poté bude následovat jejich evaluace pro "vzdělávací okresní komisi". Velkou pomoc nám poskytli dobrovolníci z Argentiny, kteří děti vyučovali a vykonali obrovský kus práce.

Jak jsem vždycky říkala: "Bůh je velký a neopustí nás."

Tato situace kolem pandemie nás s Norbertem (manžel koordinátorky Yolandy, poznámka DCHP) velmi znervózňuje, navíc zde máme také děti s horečkou dengue, chřipkovými onemocněními apod. Ale svěřujeme se do rukou Božích a pokračujeme v práci.

Říká se, že tento rok už bude výuka prezenční, a proto stále doufáme, že se podmínky změní, avšak nyní, když množství viru v populaci narůstá, by to bylo velmi riskantní.

 Yolanda Herrera Aguilar
koordinátorka projektu Adopce na dálku z nadace San José Freinademetz

 

Zpráva o pandemické situaci v Iquitos, Peru

Chci vám sdělit, že se nám daří dobře a jsme i přes určitá omezení v pořádku. Kvůli nim nemůžeme vycházet a přijímat děti, jak jsme to dělali každý týden před tím, než nás pandemická situace přinutila se opět vrátit k omezením. Jedním z důvodů zhoršení pandemické situace je i nedostatek kyslíku pro podporu dýchání nemocných, k němuž došlo v důsledku špatnému rozhodnutí zodpovědných úředníků.

Děti a jejich rodiny jsou ve vážných ekonomických problémech. Jejich rodiče, kteří prodávají na ulici nebo zajišťují přepravu pronajatými motokárami, nemohou za této situace pracovat. V únoru jsme jim nemohli dát potraviny, protože byly uzavřené obchody. Následně se opět zvýšily ceny potravin. U zápisu jsme děti a jejich rodiny podpořili finančně, každého podle jemu určené částky a všem bez rozdílu, neboť se jednalo o velmi těžké případy.

Nyní řešíme problémy zápisu dětí. Ten se provádí virtuálně a ne všechny děti mají dostatečnou podporu svých rodičů. Příští týden končí zápis dětí i odevzdávání portfolií těch dětí, které nemohly sledovat virtuální vyučování pravidelně. Těmto dětem pomáháme individuálním doučováním, aby se vyrovnaly těm ostatním.

Ve Fray Martin jsme už také začali a podpořili několik nejvíce potřebných rodin potravinami a léčivými sirupy.

 Chci zdůraznit, že v komunitě Santa Rita je podpora rovněž dobře organizována, provádíme dohled a kontrolu předávání materiálu na celý týden a měsíc, scházíme se jednou měsíčně se všemi dětmi v budově Misionářů Identes, vyučujeme, opravujeme úkoly, oslavujeme narozeniny a končíme pokaždé společným posezením. Děti jsou vždy živé a veselé a těší se netrpělivě na další poslední pátek v měsíci, aby mohly zase přijít. Každý přitom také dostává potraviny pro sebe a svou rodinu.    

Sra. Maria Burgos Machuca
koordinátorka projektu Adopce na dálku z kongregace Misionářky Identes

 

Fotografie z Peru

 
Ucitelka_pred_tabuli Deti_v_lavici Trida_zady

Doučování dětí z osady Santa Rita. Děti, které přicházejí do střediska jednou měsíčně, si čtou, učí se slušnému chování i zásadám dobrého soužití s ostatními. Také jim pomáháme s úkoly.

Doucovani_u_misionarek-stul Doucovani_u_misionarek-skupina Oslava_narozenin Doučování dětí jedenkrát měsíčně v rezidenci misonářek a oslava narozenin.

Reyna-zakyne

To je Reyna, která se neúčastnila virtuálního vyučování, a nyní k nám dvakrát týdně dochází. Při jejím doučování dodržujeme všechna pravidla pro její i naši bezpečnost.