Setkání rodičů dětí z projektu Adopce na dálku

Setkání rodičů dětí z projektu Adopce na dálku

3. 11. 2021, 16:30 kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí, Plzeň Beseda, Duchovní, Setkání dárců

Tradiční setkání rodičů dětí z projektu Adopce na dálku, které se uskutečňuje u příležitosti svátku sv. Martina de Porres, patrona rozvojových projektů Diecézní charity Plzeň v Latinské Americe.  

16.30 – setkání  adoptivních rodičů

18.00 – mše svatá k uctění památky sv. Martina de Porres, patrona rozvojových projektů Diecézní charity Plzeň
v Latinské Americe, celebruje Mons. František Radkovský, prezident Diecézní charity Plzeň

19.00 – občerstvení

Pozvanka_Setkani_s_rodici_AnD_2021

Mgr. Jaroslava Medunová

administrativní pracovnice
Tel.: 731 433 137 E-mail: 58Ey9-5nTfrn_.enW7c-U1.hT-uk87j7T-M