Adresář

Bc. Hana Chrásková

sociální pracovník
Tel: 770 157 132    

Mgr. Daniela Chrobáková, DiS.

vedoucí denního stacionáře Domovinka
Tel: 583 414 622, 736 509 438     Zhzy.7dcW7c-T65j4mnJR0h_35pJ

Zuzana Chromá

pracovník v sociálních službách

Petr Chvátal

ředitel,statutární zástupce
Tel: 724 049 033     __pr.Zj777c-93pfWfkmb

Mgr. Jitka Chvílová

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 262, 724 651 294     5bGuRW7%cbyy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys

Ivana Chýlková

mzdová účetní
Tel: 5 454 266, 739 015 970     4onxRW7%fexy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Bc. Markéta Chýlková

vedoucí sociálně aktivizační služby Startér
Tel: 778 062 215     YaLv1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel: 571 420 763, 733 283 636     g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ