Adresář

Ing. Radka Neprašová

asistentka ředitele, personalistka
Tel: 731 632 986     9.CBRcenW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Ivona Nesvadbová

Zdravotní sestra
Tel: 731 642 373     4oBxRWd_%onnS~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Jitka Netíková

Asistentka inkluze
Tel: 778 543 491     9.Gs1~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Mgr. Hana Netopilová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 077 737     38AkO.9l-ivv5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Bc. Simona Netopilová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 462 662     %bzy4Z2f0mBzZ-enW7c-1bee0kvJO1.7~bGkO1p

Věra Neubauerová

pracovnice v sociálních službách CHPS
Tel: 733 592 360     c.EkO.9mX8Ho8~l7VX~w-b98-onhT65j4mnhTj

Jana Neumanová

vrchní sestra, všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 734 684 089     58AkO.9m88Ay.Z4WH_HhY929WkvDRc29g

Antonín Nezbeda

provozní technik
Tel: 731 402 493     9.MlV256LTprRb~lWnFDZW7r

Božena Nezbedová

zdravotní sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu

Mgr. Jitka Nezbedová

personální manažerka
Tel: 416 531 376, 739 328 621     5bGuRWd_g9rn5f56LTyD3W7%WkvDRW7r

Mgr. Tereza Niedobová

vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Tel: 733 581 485     %mnmZ~d7~7c-0Z6dbgxy.W7%WkvDRW7r

Alena Niesnerová, Dis.

sociální pracovník Centra Pramínek
Tel: 737 627 859     WerxRWda0lAo8~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Anna - Marie Nikolova

Vedoucí azylových domů v Oseku

Mgr. Světlana Nikolova

Výkonná ředitelka
Tel: 775 713 802     9bxy2~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys