Adresář

Bc. Petra Průšková

vedoucí pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Třebosice
Tel: 775 296 833     _iEE99enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Eva Předotová

metodička sociálních služeb
Tel: 604 203 230     0onh6b9--mBFRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r

BC. Simona Přechová, DiS.

vrchní sestra
Tel: 556 813 638, 731 625 702     ckpr47i_%mEkQOQ938Es-Zag_kvF477_T-M

Mgr. Irena Přibylová

vedoucí služby
Tel: 516 452 147, 732 716 582     4krxRWfj49Lv5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Bc. Markéta Přibylová

sociální pracovnice Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby, pobočka Žirovnice
Tel: 732 258 159     %hph6b59TsvBQOQh0euBZ_enT-uk87j7T-M

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 756 410     4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Mgr. Tereza Pudivítrová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     a.EobZ2hb_vFZdhgc8m%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Mgr. Tereza Pudivítrová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     a.EobZ2hb_vFZdhgc8m%C%jnT-uk87j7T-M

Jitka Pultrová

personalistka
Tel: 495 582 198, 774 516 098     _.EC5.5d4lGkQOQ938Es-Z.cT-M

Anna Purkertová

Půjčovna kompenzačních pomůcek Lanškroun
Tel: 733 611 556     _nwm5fd7TenxQOQm-5uuO15j4mnCO1p

Drahoslava Pužmanová

Půjčovna kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové centrum
Tel: 735 708 880, 735 708 882    

Ing. Michala Pykalová

ekonom, hlavní účetní
Tel: 724 426 819     0dBx5_4WHivCV92938Es-Z29g