Adresář

Naděžda Dolejší

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Petr Dufek, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 092     _.GBO2k.0dm%C1.7~bGkO27%_5pJ

JUDr. Vladimír Fencl

právník
Tel: 377 310 424, 739 483 374    

Olga Ficiánová

pracovník sociálních služeb

Michaela Franclová

pracovník sociálních služeb

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb

Ing. Jan Havel

vedoucí zařízení
Tel: 731 433 012     58AhYZl_77c-U1.hT-uk87j7T-M

Matěj Havlíček, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 433 064    

Roman Holub

pracovní terapeut
Tel: 731 433 009     ~hzk4W.g7nojGK893ikmYZhaa8kmb

Jaroslava Holubová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 009     38IvZ1agc8m%C27%_5pJ

Gabriela Honomichlová, DiS.

pracovník v sociálních službách

Jitka Horalová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 731 433 062     5bGuRW.g~8yy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Jana Hulcová

pracovní terapeutka
Tel: 731 433 051    

Eva Hulmáková

pracovník sociálních služeb

Jana Hýblová

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 377 221 540, 731 433 003     58AkO6o87hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj