Adresář

Bc. Petra Demlová

sociální pracovnice - Dohody o výkonu pěstounské péče
Tel: 739 343 187     _.GBRW8_8eBFRYUS1krx9d5lT-uk87j7T-M

Mgr. Garguláková Denisa

Koordinátorka nízkoprahových klubů
Tel: 730 546 456     Z.As9Z2~WktE2Zagc8m%C9b7ahIIO1.7~bGkO1p

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Valentyna Deshko

pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník
Tel: 605 149 932     c8yo4dofW5qo96agVX~tYb5-0-kmYZhaa8kmb

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Bc. Lucie Divácká

pracovník humanitární pomoci
Tel: 736 776 625     7npsVW8ac8puRYUS3hqy47d4YanBZd54Ys

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991     0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r

Mgr. Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103     68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378     8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Alena Dlouhá, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 737 611 927     WerxRW8d-nukQOQh4lruO1.7~bGkO1p

Markéta Dlouhá

dobrovolník - vedoucí šatníku
Tel: 608 539 796     88EuVd5-7hHrRYUS%.MxR_29g

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.

zástupce vedoucího služby
Tel: 733 678 661     ZeBEYi4WH-uk87j75bps4W7r

Klára Dobiášová

zdravotnický pracovník

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489     9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763     -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324     ZhoB5fed98m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g