Adresář

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, Charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037     88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Jana Renzová, DiS.

sociální pracovnice - Charitní pečovatelská služba

Marcela Renzová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 739 901 085     YaBCQOQd4mkmb

Mgr. Jitka Richterová

metodik zdravotních a sociálních projektů
Tel: 739 526 260     5bGuRWhaYaGo8~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811     %hAkOb~93mrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Viktorie Rohalová

pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM
Tel: 487 829 876     ~huk2~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Miroslava Rokosová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 565 443 220    

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel: 603 491 601, 577 224 050     _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys

ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz

vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka
Tel: 584 440 355, 731 140 096     g9vq479oTkBwR.aa0pvmbYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Mgr. Milan Romportl

kaplan pro charitu
Tel: 775 651 602    

Jiří Rosenstein

vedoucí technického úseku a koordinátor TKS
Tel: 733 308 562     5bEsObek0gFDV7d6LTBn8i2938Es-Z29g

Bc. Kateřina Rothová

sociální pracovnice Domova pro seniory sv. Jiří
Tel: 731 433 105, 739 821 108     68Go87d7TkBDY~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys